Cilj ovog projekta je uspostavljanje probne suradnje između pružatelja usluga u visokom i strukovnom obrazovanju iz 8 europskih zemalja, kako bi se istražile mogućnosti uže suradnje poslovnog sektora i obrazovnih institucija u području interaktivnih medija i umjetničkog dizajna. Suradnja će se fokusirati na pronalaženje mogućih neusklađenosti vještina i kompetencija koje potražuje poslovni svijet i ponude visokoškolskog obrazovanja. Na temelju rezultata istraživanja, izradit će se probni model dizajniranja i pilotiranja kompetencijskog okvira i kurikuluma u sektoru medija i umjetnosti.

Cilj projekta je izrada, testiranje i distribucija kompetencijskog okvira temeljenog na istraživanju, koji bi trebao pomoći institucijama visokog obrazovanja u usklađivanju kurikuluma s profesionalnim potrebama identificiranim od strane međunarodne poslovne zajednice u području medija i umjetnosti. Učinkovitost i kvaliteta modela će se demonstrirati serijom probnih projekata u visokoškolskim institucijama koje sudjeluju u projektu i drugim zainteresiranim institucijama.

Digitalni mediji, umjetnost i kultura postaju sve više globalni i to podjednako na strani potrošnje i kreiranja poslova. Trgovački ugovori, međunarodna koprodukcija, pravna pitanja poput međunarodnih imovinskih prava, više ne ostaju zatvoreni unutar državnih granica. Stoga je nužno da su i radnici u ovom području međunarodno osviješteni i da prepoznaju osim lokalnih i važnost međunarodnih i interkulturalnih vrijednosti. Poslovni sektor očekuje od završenih diplomanata pripremljenost za profesiju i dobar uvid u najviše profesionalne standarde koji danas uključuju međunarodne aspekte višejezičnosti i kompetencija multikulturalizma i interkulturalizma.

Teško je osvijestiti značaj ovih kompetencija u kontekstu profesionalnih vještina koje se odnose na visokoškolske kurikulume medija i umjetničkog dizajna ukoliko ostanemo zatvoreni u regionalne ili nacionalne okvire. Tek stavljanjem visokoškolskog obrazovanja u međunarodni ili globalni kontekst postajemo svjesni njihove važnosti u izgradnji alternative dominantnim sjevernoameričkim kompanijama, njihovom tržišnom kapitalu i globalno raširenim medijskim proizvodima.

Sadašnja situacija u procesu europskih integracija čini se da pruža priliku za objedinjavanje mjera koje promiču različitost, kao pravo obilježje europske kulture, uz neophodno jačanje identiteta putem medija, umjetnosti i kulture općenito.