Projektu siekiama sukurti bandomąjį bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų ir profesinio mokymo teikėjų 8 Europos šalyse, kad būtų pradėtas glaudesnis bendradarbiavimas tarp Europos interaktyvios žiniasklaidos ir meno versle bei aukštojo ir aukštesniojo mokslo įstaigų, atsakingų už žiniasklaidos potencialą ir menų dizaino studijas. Bendradarbiavimu siekiama nustatyti galimų įgūdžių ir gebėjimų neatitikimą tarp švietimo ir profesinio pasaulio. Dėl to bus diegiamas bandomasis mechanizmas tokiam neatitikimui spręsti, projektuojama ir išbandoma mokymo sistema pritaikyta šio konkretaus sektoriaus naudojimui.

Projektu siekiama sukurti, išbandyti ir tada išplatinti tyrimais paremtą modelio sistemą, kuri padėtų švietimo sektoriaus ir aukštojo mokslo institucijoms teikti studentams žiniasklaidos priemonių ir menų studijų mokymo programą, atitinkančią profesinius žiniasklaidos priemonių ir meno įmonių pateiktus reikalavimus. Ši sistema įrodys savo veiksmingumą ir kokybę projekte dalyvaujančioms institucijoms.

Skaitmeninės žiniasklaidos priemonės, menai ir kultūra vis labiau globalizuojamos, tiek dėl vartojimo rinkų, tiek dėl verslo kūrimo. Prekybos susitarimai, tarptautinės koprodukcijos, teisiniai klausimai, pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės teisės nebeturi sienų ribojimo. Todėl ypač svarbu, kad šios srities darbuotojai pripažintų tarptautinę išmintį, regionines savybes ir reikalavimus žiniasklaidos priemonėms bei menui, tarptautinių ir tarpkultūrinių klausimų svarbą. Įmonės iš švietimo institucijų tikisi, kad absolventai ateis gerai pasirengę profesiniu  požiūriu, turės akivaizdžiai svarbius tarptautinius aspektus: daugiakalbystę, tarpkultūrinius gebėjimus.

Regioniniu arba nacionaliniu pagrindu sunku šiuos aspektus įtraukti į mokymo programas, taip pat visus kitus profesinius įgūdžius, susijusius su žiniasklaidos priemonėmis ir meno dizainu. Tai įmanoma pasiekti tik tarptautinėje, pasaulinėje perspektyvoje, kai aukštojo mokslo institucijos pamatys jų svarbą: sukuriant alternatyvą vyraujančioms Šiaurės Amerikos bendrovėms, kapitalo rinkai ir visuotiniam skaitmeninių žiniasklaidos priemonių produktų paplitimui.

Dabartinė Europos integracijos proceso situacija atrodo suteikia galimybę suvienyti priemones, kurios skatina kurti įvairovę, realius Europos kultūros bruožus, reikalingus stiprinti tapatybę per informavimo priemones, menus ir kultūrą.