Het iPRO project, een piloot project met instellingen voor beroeps- en hoger onderwijs uit 8 Europese landen, wil de mogelijkheden onderzoeken voor een nauwere samenwerking tussen de bedrijfswereld van interactieve media en kunst ontwerp en de instellingen voor hoger en voortgezet onderwijs in dat domein. De samenwerking richt zich vooral op de detectie van onevenwicht in vraag en aanbod van vaardigheden en competenties tussen onderwijs en de professionele wereld. Het project zal een pilot-mechanisme ontwikkelen en testen om dit onevenwicht aan te pakken door het ontwerpen en testen van een curriculum raamwerk specifiek voor gebruik in deze sector.

Het project is gericht op het bouwen, testen en vervolgens verspreiden van een model raamwerk dat de Onderwijssector en in het bijzonder de instellingen voor hoger en voortgezet onderwijs kan bijstaan in het ontwerp van curricula voor Digitale Media en Kunsten Studies, curricula die nauw aansluiten bij de professionele eisen van de professionele wereld van digitale media en kunsten.

Het raamwerk zal zijn geschiktheid moeten bewijzen in een reeks van piloot projecten zowel in de deelnemende onderwijsinstellingen als in een aantal andere onderwijsinstellingen die verklaard hebben te willen deelneem aan het project.

Digitale Media, Kunst en Cultuur in het algemeen zijn steeds meer geglobaliseerd, zowel wat betreft de consumptie als de creatie ervan. Handelsovereenkomsten, internationale coproducties, juridische kwesties zoals intellectuele-eigendomsrechten worden niet langer tegengehouden door landsgrenzen. Daarom is het belangrijk dat de beroepslui in dit vakgebied ook internationaal meekunnen en dat zij niet alleen de regionale belangen, kwaliteiten en eisen van de media en de kunsten onderkennen maar ook hun internationale en interculturele vraagstukken. Bedrijven verwachten van het onderwijs dat de afgestudeerden in het beroep kunnen instappen met een goed zicht niet alleen op de huidige stand van de technologie maar ook op belangrijke internationale aspecten van meertaligheid, multi- of interculturele competenties en zo voort.

Op regionaal of nationaal niveau is het soms moeilijk om deze competenties evenwichtig in het curriculum in te brengen, naast alle andere professionele vaardigheden die rechtstreeks betrekking hebben tot de media en kunsten. Alleen in een internationale of zelfs mondiale context wordt het ook voor de onderwijs instellingen duidelijk, hoe belangrijk deze competenties zijn om een sterk alternatief te kunnen bieden voor de overheersende Noord-Amerikaanse industrie en de wereldwijde verspreiding van hun digitale media producten.

Het huidige proces van Europese integratie lijkt de gelegenheid te creëren om middelen samen te brengen die diversiteit, een echt kenmerk van de Europese cultuur, bevorderen, samen met de noodzakelijke versterking van identiteit door middel van media, kunst en cultuur.