• Institute for postgraduate studies at UNWE

  The Institute for Postgraduate (IPS) studies z Sofii w Bułgarii, jest jednostką na University of National and World Economy (UNWE). IPS jest niezależnym podmiotem prawnym z pełnią praw i obowiązków wynikających z jego statusu. IPS na UNWE odpowiada za kursy podyplomowe: kwalifikacje zawodowe, specjalizacje oraz szkolenia dla zagranicznych i bułgarskich obywateli. IPS na UNWE jest liderem w studiach podyplomowych w zakresie biznesu, zarządzania, prawa i technologii informacyjnych; oferuje wysokiej jakości usługi, zgodnie z normami europejskim.

 • Institute for training of personnel on international organization

  Instytut jest organizacją non-profit - organizacją pozarządowa o statusie Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia jest obecnie kilka czołowych bułgarskich uczelniach, wiele szkół, nauczycieli, towarzystw, a także najbardziej znaczący związek zawodowy w Bułgarii, władze lokalne, przedsiębiorstwa z różnych dziedzin biznesu, inne organizacje pozarządowe oraz wielu osób - wybitnych specjalistów w dziedzinach społecznych, gospodarczych i naukowych.

 • Audio-visual Technologies Informatics and telecommunications (ATiT)

  ATiT jest firmą specjalizującą się w technologiach audiowizualnych i informacyjnych z siedzibą w Belgii.  To ekspert w sektorach edukacyjnych, kulturalnych oraz w zakresie szkoleń i usług o charakterze produkcji audio-wideo, zarządzania projektami i doradztwa dla klientów na całym świecie.

 • Telecentar

  Telecentar jest chorwacką organizacją pozarządową non-profit, utworzoną w 2005 roku jako centrum koordynacji regionalnej sieci organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Chorwacji, Serbii, Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny. Programy i projekty Telecentar to m.in. edukacja oraz produkcja treści multimedialnych dostosowanychi do wizji, misji i celów poszczególnych organizacji i stowrzyszeń.

 • Dun Laoghaire Institute Of Art Design & Technology (IADT)

  IADT jest Instytutem Szkolnictwa Wyższego (zbliżonym do uniwersytetu) ustanowiony na mocy rozporządzenia w sprawie Instytutów Technologicznych  1992-2006. Celem IADT jest bycie liderem w nauczaniu, badaniach i innowacjach oraz przyczynianie się do rozwoju Irlandii jako kreatywnej gospodarki opartej na wiedzy. IADT zapewnia programy licencjackie i podyplomowe w zakresie kierunków takich jak kreatywne media,  technologia multimedialna, przedsiębiorczość i psychologia, które są związane z działalnością IADT w produkcji filmowej i telewizyjnej.

 • Asociatia Agentia de Monitorizare a Presei

  ActiveWatch  - Agencja Monitorowania Mediów jest organizacją praw człowieka, która w interesie publicznym wspiera wolność komunikacji. ActiveWatch jest zaangażowana w wiele działalności, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie praw człowieka, rzecznictwo, bezpośrednią interwencję, edukację medialną  i badania mediów. Na stałe współpracuje z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

 • Uniwersytet Łódzki

  Uniwersytet Łódzki (UŁ) jest jedną z największych instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce. Badania i nauczanie odbywają się na 12 wydziałach oraz w międzywydziałowych i interdyscyplinarnych instytutach badawczych. Współpracy międzynarodowej nadano  na UŁ najwyższy priorytet, jako kluczowy punkt w polityce rozwoju Uniwersytetu.

 • Tiber Umbria Comett Education Programme (TUCEP)

  TUCEP jest stowarzyszeniem non-profit, zrzesza uniwersytety, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne od  1992 r. w ramach europejskiego projektu (Comett). Misją TUCEP jest wspieranie i rozwijanie współpracy między Akademią i rynkiem pracy poprzez realizację szkoleń i projektów badawczych, wspieranie innowacji i jakości kształcenia zawodowego. Aby osiągnąć te cele, TUCEP realizuje projekty i usługi charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności i skuteczności w dziedzinie badań naukowych, kształcenia i szkolenia zawodowego, usług biznesowych oraz współpracy europejskiej.

 • Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

  Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) jest jedną z największych uczelni na Litwie. VGTU jest członkiem ponad 50 organizacji międzynarodowych i ma wielu partnerów konsolidowanych przez międzynarodowe projekty. Uniwersytet realizuje szereg międzynarodowych projektów w ramach różnych programów finansowania. Głównym priorytetem w planie rozwoju VGTU jest dostosowanie rozwoju programów nauczania do wymogów rynku pracy i zapewnienie wysokiej  jakości procesu studiów.