Proiectul își propune să realizeze o colaborare-pilot între instituțiile de învățământ superior și învățământ tehnologic și vocațional din 8 țări europene, cu scopul de a investiga potențialul pentru o colaborare mai strânsă între domeniul media, arte și design și instituțiile de învățământ superior și de specialitate (studii de media, arte și design). Colaborarea se va concentra pe detectarea unor posibile nepotriviri/neconcordanțe de abilități și competențe dintre sfera educațională și cea profesională și, ulterior, va construi un mecanism-pilot care va aborda aceste nepotriviri prin proiectarea și dezvoltarea unui model cadru curicular.

Proiectul își propune să construiască, să testeze și să disemineze un model cadru, bazat pe cercetare, care va sprijini domeniul educațional și instituțiile de învățământ superior în a sincroniza curriculumul pe care îl oferă studenților la media, arte și design cu cerințele profesionale ale comunității de afaceri din domeniul media și arte.  Acest cadru își va demonstra eficiența și performanța într-o serie de proiecte pilot atât în instituțiile de învățământ superior participante, cât și în alte instituții interesate de proiect. Media, artele și cultura digitale sunt din ce în ce mai globalizate, atât din punct de vedere al pieței de consum, cât și al antreprenoriatului. Acordurile de liber schimb, co-producțiile internaționale, problemele juridice precum cele privind proprietatea intelectuală, depășesc granițele fizice. Așadar, este foarte important ca profesioniștii din acest domeniu să fie competenți la nivel internațional și să recunoască, împreună cu abilitățile regionale și cerințele din domeniile media și artă, și importanța problemelor internaționale și culturale. Mediul de afaceri se asteaptă de la învățământ să ofere absolvenți pregătiți pentru profesie, având o percepție bună despre starea actuală a domeniului profesional și asta include, desigur, cunoașterea aspectelor importante internaționale de multilingvism, competențe multi sau inter-culturale.

La nivel regional sau național, este dificil să acorzi aceeași importanță acestor aspecte din cadrul programei școlare ca și altor abilități profesionale referitoare la media, arta si design. Doar atunci cand aceste aspecte sunt puse în perspective internaționale și globale, instituțiile de învățământ superior le vor percepe importanța: a crea o alternativa la preponderența capitalului și companiilor nord-americane pe piața de schimb și la răspândirea globală a produselor lor de media digitale.

Situația actuală a procesului de integrare europeană pare să ofere o oportunitate de unire a măsurilor ce promovează diversitatea, o caracteristică reală a culturii europene, cu necesitatea întăririi identității cu ajutorul educației în domeniile media, artă și cultura, în general.