• Analiza nevoilor de pregătire a profesioniștilor din media

    Obiectivul acestei activități este de a pune bazele unei cercetări-cadru care va deveni, ulterior, rezultatul proiectului. Nu este suficientă existența de surse disparate care sa indice decalajul de abilități și competențe dintre sfera noilor medii de comunicare și artă și învățământul superior, nu doar în Europa, dar și la nivel global. Acest aspect este recunoscut de studii calitative mici, precum cercetările inter-departamentale și profesionale, dar și de studii mai mari la nivel de instituție, regiune sau stat.

  • Competențele profesioniștilor din media

    Obiectivul acestei activități este conceperea unui document cadru care să conțină informații privind nevoile de competențe care ar trebui incluse în design-ul programei școlare de învățământ superior și de specialitate, din perspectiva dezvoltatorilor de conținut multimedia digital.

  • Model de curriculum de pregătire și module prototip

    Un aspect central al proiectului îl constituie dezvoltarea unei colaborări între  instituțiile de învățământ superior și industrie, pentru a acoperi  necesitatea de a folosi studenți cu abilități și cunoștințe în domeniile media și design. Profesorii din sistemul de învățământ superior și de specialitate trebuiesprijiniți în selectarea și crearea de materiale educaționale, conform cu cerințele din industrie, dar luând în considerare, de asemenea, și cerințele factorilor interesați, precum autoritățile  și comunitățile de cercetare.